Nijntje Beweegdiploma

KNGU_Online_Keurmerk definitiefSpeciaal voor uw kind(eren): het nijntje Beweegdiploma

Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Vanaf nu kan dit echter bij Omnisport2B!

Waarom het nijntje Beweegdiploma? In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale  en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met nijntje en de KNGU Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma . Het Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries:  Beweegdiploma 1  (leeftijd 2-4 jaar)    15 lessen Beweegdiploma 2  (leeftijd  4-6 jaar)   20 lessen

Lessen beginnen in september. De volgende lessen zijn hiervoor beschikbaar:
Vrijdag 10.30 – 11.30 (ouder peuter gym) beweegdiploma 1
Vrijdag 15.30 – 16.30 (kleutergym) beweegdiploma 1 en 2

Enthousiaste reacties van ouders Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd : ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

Hoe haalt uw kind het nijntje Beweegdiploma? Wilt u dat uw kind zich motorisch goed ontwikkelt? Geef hem of haar dan op! Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via gymnastiek@omnisport2b.nl. Meer informatie over het nijntje Beweegdiploma leest u ook op www.kngu.nl/beweegdiploma